Postcodes in Baranya

Abaliget
7678
Adorjás
7841
Almamellék
7934
Almáskeresztúr
7932
Alsómocsolád
7345
Alsószentmárton
7826
Apátvarasd
7720
Aranyosgadány
7671
Babarc
7757
Babarcszőlős
7814
Bakonya
7675
Baksa
7834
Bakóca
7393
Baranyahídvég
7841
Baranyajenő
7384
Baranyaszentgyörgy
7383
Basal
7923
Belvárdgyula
7747
Beremend
7827
Berkesd
7664
Besence
7838
Bezedek
7782
Bicsérd
7671
Bikal
7346
Birján
7747
Bisse
7811
Boda
7672
Bodolyabér
7394
Bogdása
7966
Bogád
7742
Bogádmindszent
7836
Boldogasszonyfa
7937
Borjád
7756
Bosta
7811
Botykapeterd
7900
Bánfa
7914
Bár
7711
Bóly
7754
Bükkösd
7682
Bürüs
7973
Csarnóta
7811
Csebény
7935
Cserdi
7683
Cserkút
7673
Csertő
7900
Csonkamindszent
7940
Csányoszró
7964
Cún
7843
Dencsháza
7915
Dinnyeberki
7683
Diósviszló
7817
Drávacsehi
7849
Drávacsepely
7846
Drávafok
7967
Drávaiványi
7960
Drávakeresztúr
7967
Drávapalkonya
7850
Drávapiski
7843
Drávaszabolcs
7851
Drávaszerdahely
7847
Drávasztára
7960
Dunaszekcső
7712
Egerág
7763
Egyházasharaszti
7824
Egyházaskozár
7347
Ellend
7744
Endrőc
7973
Erdősmecske
7723
Erdősmárok
7735
Erzsébet
7661
Fazekasboda
7732
Feked
7724
Felsőegerszeg
7370
Felsőszentmárton
7968
Garé
7812
Gerde
7951
Geresdlak
7733
Gilvánfa
7954
Gordisa
7853
Gyód
7668
Gyöngyfa
7954
Gyöngyösmellék
7972
Gödre
7385 7386
Görcsöny
7833
Görcsönydoboka
7728
Harkány
7815
Hegyhátmaróc
7348
Hegyszentmárton
7837
Helesfa
7683
Hetvehely
7681
Hidas
7696
Himesháza
7735
Hirics
7838
Hobol
7971
Homorúd
7716
Horváthertelend
7935
Hosszúhetény
7694
Husztót
7678
Hásságy
7745
Ibafa
7935
Illocska
7775
Ipacsfa
7847
Ivánbattyán
7772
Ivándárda
7781
Kacsóta
7940
Katádfa
7914
Kemse
7839
Keszü
7668
Királyegyháza
7953
Kisasszonyfa
7954
Kisbeszterce
7391
Kisbudmér
7756
Kisdobsza
7985
Kisdér
7814
Kishajmás
7391
Kisharsány
7800
Kisherend
7763
Kisjakabfalva
7773
Kiskassa
7766
Kislippó
7775
Kisnyárád
7759
Kisszentmárton
7841
Kistamási
7981
Kistapolca
7823
Kistótfalu
7768
Kisvaszar
7381
Komló
7300
Kovácshida
7847
Kovácsszénája
7678
Kozármisleny
7761
Kákics
7958
Kárász
7333
Kásád
7827
Kátoly
7661
Kékesd
7661
Kémes
7843
Kétújfalu
7975
Kórós
7841
Köblény
7334
Kökény
7639
Kölked
7717
Kővágószőlős
7673
Kővágótöttös
7675
Lapáncsa
7775
Liget
7331
Lippó
7781
Liptód
7757
Lothárd
7761
Lovászhetény
7720
Lánycsók
7759
Lúzsok
7838
Magyarbóly
7775
Magyaregregy
7332
Magyarhertelend
7394
Magyarlukafa
7925
Magyarmecske
7954
Magyarsarlós
7761
Magyarszék
7396
Magyartelek
7954
Majs
7783
Markóc
7967
Martonfa
7720
Maráza
7733
Marócsa
7960
Matty
7854
Mecseknádasd
7695
Mecsekpölöske
7305
Mekényes
7344
Merenye
7981
Meződ
7370
Mindszentgodisa
7391
Mohács
7700 7714 7715
Molvány
7981
Monyoród
7751
Mozsgó
7932
Mágocs
7342
Mánfa
7304
Márfa
7817
Máriakéménd
7663
Márok
7774
Máza
7351
Nagybudmér
7756
Nagycsány
7838
Nagydobsza
7985
Nagyhajmás
7343
Nagyharsány
7822
Nagykozár
7741
Nagynyárád
7784
Nagypall
7731
Nagypeterd
7912
Nagytótfalu
7800
Nagyváty
7912
Nemeske
7981
Nyugotszenterzsébet
7912
Okorvölgy
7681
Okorág
7957
Olasz
7745
Old
7825
Orfű
7677
Oroszló
7370
Palkonya
7771
Palotabozsok
7727
Palé
7370
Patapoklosi
7923
Pellérd
7831
Pereked
7664
Peterd
7766
Pettend
7980
Piskó
7838
Pogány
7666
Páprád
7838
Pécsbagota
7951
Pécsdevecser
7766
Pécsudvard
7762
Pécsvárad
7720
Pócsa
7756
Regenye
7833
Romonya
7743
Rádfalva
7817
Rózsafa
7914
Sellye
7960
Siklós
7800
Siklósbodony
7814
Siklósnagyfalu
7823
Somberek
7728
Somogyapáti
7922
Somogyhatvan
7921
Somogyhárságy
7925
Somogyviszló
7924
Sumony
7960
Szabadszentkirály
7951
Szajk
7753
Szalatnak
7334
Szalánta
7811
Szaporca
7843
Szava
7813
Szebény
7725
Szederkény
7751
Szellő
7661
Szemely
7763
Szentdénes
7913
Szentegát
7915
Szentkatalin
7681
Szentlászló
7936
Szentlőrinc
7940
Szigetvár
7900
Szilvás
7811
Szilágy
7664
Szulimán
7932
Szágy
7383
Szárász
7188
Szászvár
7349
Székelyszabar
7737
Szörény
7976
Szőke
7833
Szőkéd
7763
Szűr
7735
Sámod
7841
Sárok
7781
Sásd
7370
Sátorhely
7785
Sósvertike
7960
Teklafalu
7973
Tengeri
7834
Tormás
7383
Tékes
7381
Tésenfa
7843
Téseny
7834
Tófű
7348
Tótszentgyörgy
7981
Töttös
7755
Túrony
7811
Udvar
7718
Vajszló
7838
Varga
7370
Vejti
7838
Velény
7951
Versend
7752
Villány
7773
Villánykövesd
7772
Vokány
7768
Várad
7973
Vásárosbéc
7926
Vázsnok
7370
Vékény
7333
Véménd
7726
Zaláta
7839
Zengővárkony
7720
Zádor
7976
Zók
7671
Ág
7381
Áta
7763
Óbánya
7695
Ócsárd
7814
Ófalu
7695
Ózdfalu
7836
Újpetre
7766

Find the correct postal codes in Baranya, Hungary. Browse the cities and towns in Baranya above to find the address and postal codes that you are searching for. 

If you are unsure which city or town to pick inBaranya, Hungary to pick, simply search by address o or click on the interactive postal code map to find your postcode in Baranya, Hungary.

Map of Baranya

Navigating the Zip Code Landscape:

  1. Exploring Localities: Use our platform to explore the vast range of zip codes in Baranya, Hungary. Gain a deeper understanding of the localities, neighborhoods, and landmarks associated with each unique code.

  2. Interactive Maps: Our interactive maps bring the zip code landscape to life. Visualize the distribution of codes across Baranya, Hungary, and uncover the geographical patterns that define the region.

  3. Community Profiles: Delve into our community profiles, where each zip code is accompanied by a snapshot of its unique characteristics. Discover the local flavor, demographics, and key features that make each area stand out.

Whether you're a resident exploring your own community or an outsider seeking to understand the intricacies of Baranya, Hungary, our platform is your gateway to unraveling the stories woven into the fabric of each zip code. Embrace the journey of discovery as you navigate the diverse and fascinating zip codes that define this vibrant region.

Why Are Post Codes Important?

Post codes, often recognized as ZIP codes or postal codes, stand as an integral part of modern-day living, offering a structured system that simplifies geographical navigation and logistics. Understanding their significance unveils a world of benefits that streamline daily activities and foster efficient communication, delivery, and local discovery.

1. Precision in Location Identification:

Post codes are instrumental in precisely identifying a location, often down to a specific street or area. They serve as a reliable tool not just for postal services but also for emergency responders, businesses, and even online services, ensuring accuracy in delivery and service provision.

2. Seamless Deliveries and Online Transactions:

For online shopping and e-commerce, post codes are crucial. They guarantee that your orders reach you at the right address and enable businesses to offer accurate shipping estimates. Furthermore, they aid in locating nearby businesses, services, and amenities, making it easier for consumers to connect with local resources.

3. Optimized Logistics and Efficient Delivery:

In the logistics and delivery industry, postcodes play a critical role. They help companies optimize their routes, minimizing transit times and reducing the chances of errors in delivery. This efficiency benefits both service providers and consumers, ensuring timely and accurate deliveries.